This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Norsk Bijou Cattery

News - 2007

back


01.12.2007

We are very happy with the results from the international autumn shows in Sofia: Our girls CH Eleonora van de Grieghof finished her title and became FIFe IC with Nominations and Vogts Villa's Carlotta became FIFe CH. Our "Aunty" GIC Hedda fra Walaskjalf was again BIS-veteran both days! IC Bijou-Becky Truened got her first two CAGCIBs and both boys EC Hoejmarken's Skjalm, JW & EC Bergansius Rameses, JW got their Prize of honour and were Nom. at one of the days.
Our juniors also did very very well:
- BG* Casanova Norsk Bijou got his Ex.1's both days and became BIS kitten 3-6 the first day! Great!:);
- BG* Daisy Diva Norsk Bijou got Nom. for BIS both days;
- BG* Diamond Shine Norsk Bijou also got Nom. for BIS and
- Litter D was Nom. both days.

What pleases us THE MOST are the successes of our close friends:
- GIP Bergansius Timbavati won both days his CAPEs and was also BIS both days! He also got BOB neuter on Saturday! Great sucsess and many congratulations to his breeder and owner Judith Zuurveld, NL!!!:)
- Our Skjalm's (EC Hoejmarken's Skjalm, JW) and his first bride Mishelle's (IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus) son Gallinagos Zero Zero Seven - Bond won both days Ex.1, BIV and Nom.!!! Congratulations to his owner Ognyan Nikolov and his breeders Slobodanka and Dushan from Serbia!!!:)
- BUT...the GREATEST success was achieved by his sister - Gallinagos Zillion To One - Fe - she won (expectedly) her Ex.1, BIV and Nom. In competition with her brother, she both days won BIS, which was really great! Unexpectedly, she became BOTH days BOB youngster of the show!! WOW!! BUT can you imagine the surprise and happyness of Slobodanka, Dushko and us (as well as all our friends there!) when the first day she became BOB overall first place!!! The second day she took the third place!!! This was the biggest WOW!!! Congratulations Bobana and Dushko!!! Huge and warm greeting for your success!!!;-)))

Много сме щастливи от резултатите на международните изложби тази есен в София: Нашите момичета CH Eleonora van de Grieghof, която постигна титлата ФИФе IC и то с Nomинации, и Vogts Villa's Carlotta, която стана ФИФе CH се представиха много добре. Нашата "леля" GIC Hedda fra Walaskjalf отново беше BIS-ветеран и двата дена! IC Bijou-Becky Truened получи първите си два CAGCIB-а, а и двата дена нашите момчета EC Hoejmarken's Skjalm, JW & EC Bergansius Rameses, JW получиха своите Prize of honour и също бяха Nom. през единия от дните.
Нашите младежи също се представиха мнооого добре:
- BG* Casanova Norsk Bijou получи своите Ex.1 и двата дена и стана BIS коте 3-6 първия ден! Супер!:);
- BG* Daisy Diva Norsk Bijou беше Nom. за BIS и двата дена;
- BG* Diamond Shine Norsk Bijou също получи Nom. за BIS и
- Котило D беше Nom. и двата дни.

Това, обаче, което ни достави НАЙ-ОГРОМНО удоволствие са успехите на нашите близки приятели:
- GIP Bergansius Timbavati спечели своите CAPE-та и стана също BIS двата дена! Освен това той стана и BOB кастрат в събота! Голям успех и много поздравления за неговия развъдчик и собственик Judith Zuurveld, NL!!!:)
- Синът на нашия Skjalm (EC Hoejmarken's Skjalm, JW) и неговата първа "невеста" Mishelle (IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus) Gallinagos Zero Zero Seven - Bond и двата дена редом с Ex.1 спечели и BIV и Nom.!!! Честито за успеха на неговия собственик Огнян Николов и развъдчиците му Слободанка и Душан от Сърбия!!!:)
- НО...НАЙ-ГОЛЕМИЯТ успех бе постигнат от неговата сестра - Gallinagos Zillion To One - Fe, която спечели (очаквано) Ex.1, а после и BIV и Nom. В състезание с брат си и двата дена тя спечели BIS, което беше супер! Неочаквано, и ДВАТА дена тя успя да стане и BOB коте 6-10 на изложбата!! WOW!! НО, можете ли да си представите изненадата и щастието за Бобана, Душко и нас (както и за приятелите ни там!), когато първият ден тя стана BOB на изложбата - първо място!!! Втория ден тя зае трето място!!! Това беше най-голямото WOW!!! Поздравления Бобана и Душко!!! Огромни и сърдечни поздрави за успеха!!!;-)))


30.10.2007

We are happy that we managed to participate this year again at the FIFe World Winner Show in Bratislava, Slovakia!:) This time we managed with only two cats - EC Bergansius Rameses, JW and our new boy BG* Casanova Norsk Bijou. Rammy was beaten by his father - EC Love & Peace Blue Tanis, JW, who was also nominated, so we congratulate his owner and breeder Mrs. Nelly Brosselard, Switzerland!!!:-) And even though Casanova was left second, he got the Special prize of Mrs. Nurit Pahl - "Judge's Sweetheart" for his perfect character, so a big "Thank you, Nurit!" - this means a lot to us!!!:-)

Шастливи сме, че успяхме и тази година да участваме в Световната изложба на котки та ФИФе в Братислава, Словакия!:-) Този път успяхме само с две котки - EC Bergansius Rameses, JW и нашето ново момче BG* Casanova Norsk Bijou. Рамзес беше победен от своя баща - EC Love & Peace Blue Tanis, JW, който също беше и номиниран, така че поздравления за теговия собственик и развъдчик г-жа Нели Броселар от Швейцария!!!:-) И въпреки че Казанова остана втори, той получи Специалната награда на г-жа Нурит Пал - "Любимец на съдията" за неговия перфектен характер, така че казваме едно голямо "Благодаря ти Нурит!" - това означава много за нас!!!:-)


17.09.2007

With great happyness we infrom that at the shows in Croatia yesterday our lovely boy GIC Bergansius Rameses, JW became the SECOND FIFe EC in Bulgaria, after our Skjalm - just like them being the first ever two JW over here! Congratulations to his breeder Judith Zuurveld - you gave us a real treasure! Thank you for that again!!! Congratulations also to Russalina and Ivelina Manchevi from Rossitsa Cattery, where he lives and will start a breeding program, hopefuly!:-)
On the same shows was the debut of our sweet little boy BG* Casanova Norsk Bijou, who did excellent. Congratulations also to the Skjalm's son RS* Gallinagos Zero Zero Seven and his owner Ognyan Nikolov, especially for becoming BIS 6-10 months kittens the second day!

С голяма радост съобщаваме, че нашият любим GIC Bergansius Rameses, JW стана ВТОРИЯТ EC на ФИФе в България, след нашия Skjalm - точно както те станаха навремето и първите в България JW! Поздравления за неговия развъдчик Judith Zuurveld - която ни даде истинско съкровище! Благодарности отново за това!!! Поздравления и за Русалина и Ивелина Манчеви от Развъдник "Росица", където той живее и скоро се надяваме да започне развъдна програма!:-)
На същите изложби беше и дебюта на нашето сладко момче BG* Casanova Norsk Bijou, който се справи отлично. Поздравления също и за сина на Skjalm RS* Gallinagos Zero Zero Seven и неговия собственик Огнян Николов, особено за получаването на титлата BIS за котета от 6-10 месеца през втория ден!


21.08.2007

Today, our lovely girl RS* Gallinagos Zig-Zag, daughter of our love - Skjalm, found her new and loving home in Poland at the Nimfa Lesna Cattery!!! Congratulations Sylwia Niedziela & Andrzej Ric and good luck, Ziggy!!!:-)

Днес, нашето прекрасно момиче RS* Gallinagos Zig-Zag, дъщеря на нашата гордост - Скялм, намери своя нов и любящ дом в Полша в Развъдник Nimfa Lesna!!! Поздравления за Sylwia Niedziela & Andrzej Ric и На добър час, Ziggy!!!:-)


11.06.2007

We are really happy to brag that on the FIFe shows in Constanta, Romania, our lovely girl RS* Gallinagos Zig-Zag and boy RS* Gallinagos Zero Zero Seven, owned by Oggy and Emma, Skjalm's first babies from Gallinagos Cattery in Serbia, had super results for their first shows!!! They both got Ex. 1 and Nom. both days and BIV the second day. They also shared the BIS for the both days - she got it the first day and he - the second! Congratulations also to Emma & Oggy and, of course, to Bobana & Dushko!!!:-)

Много сме щастливи да се похвалим за това, че на изложбите на ФИФе в Констанца, Румъния, нашето сладко момиче RS* Gallinagos Zig-Zag и момче RS* Gallinagos Zero Zero Seven, собственост на Огнян и Ема, които са от първите бебета на Skjalm от Развъдник Gallinagos в Сърбия, имаха отлични резултати за първите изложби в живота си!!! И двамата и двата дена получиха Ex. 1 и номинация, а и BIV втория ден! Поздравления също и за Ема и Огнян и, разбира се, за Бобана и Душко!!!:-)


07.05.2007

We are really happy to brag that on the FIFe shows in Velika Gorica, Croatia, our lovely girl, co-owned with Rossitsa Cattery, CH BG* Bijou-Becky Truened became the first NFO International Champion (IC) born in Bulgaria, thus proving the excellent quality of the BG*kittens! She was also nominated both days and was BIS the second day!:-) Congratulations, Trufka!:-)

Много сме щастливи да се похвалим за това, че на изложбите на ФИФе във Велика Горица, Хърватия, нашата прекрасна женска CH BG* Bijou-Becky Truened стана първата норвежка горска, родена в България, която получава титлата Международен шампион (ІС), с което доказа отличното качество на BG*котенцата! Тя беше номинирана и двата дена, а втория ден стана и BIS! Честито, Труфче!:-)


01.05.2007

We are VERY happy to announce our results from the FIFe shows in Bucharest on 28-29 April:
GIC Hoejmarken's Skjalm, JW became the first ever FIFe European Champion in Bulgaria and the first NFO-EC on the Balkans! As always up to now he didn't disappointed us! Congratulations also to his breeder Katja Schmatz!:-)
IC Bergansius Rameses, JW became the next FIFe GIC in Bulgaria, walking confidently in Skjalm's steps! Congratulations to his breeder Judith Zuurveld as well!:-)
The two young ladies Bijou-Becky Truened and Eleonora van de Grieghof won their first title, becomming FIFe CHs!!! Congratulations to their breeders Trufka Dimitrova and Hennie & Gerlof Gerlofsma!:-)
Now Becky is the first born in Bulgaria NFO female CH!:-) She was also BIS female both days - great!:-)

Много сме щастливи да обявим нашите резултати от изложбите на ФИФе в Букурещ на 28-29 април:
GIC Hoejmarken's Skjalm, JW стана първият ФИФе Европейски шампион (ЕС) в България и първият NFO-EC на Балканите! Както винаги, той не ни разочарова! Поздравления и за неговия развъдчик Katja Schmatz от Германия!:-)
IC Bergansius Rameses, JW стана следващият GIC на ФИФе в България, вървейки уверено по стъпките на Skjalm's! Поздравления и за неговия развъдчик Judith Zuurveld от Нидерландия!:-)
Двете млади госпожици Bijou-Becky Truened и Eleonora van de Grieghof спечелиха своите първи титли като станаха ФИФе Шампиони!!! Честито на техните развъдчици Труфка Димитрова и семейство Герлофсма от Нидерландия!:-)
Така Becky става първата родена в България NFO-CH!:-) Тя стана и BIS женска и двата дена - страхотно, а!:-)


16.04.2007

We are VERY happy to warmly welcome to Sofia our new girl Vogts Villa's Carlotta, who also took part in the shows and was nominated once!!! GREAT thanks to her breeder Gabrielle Amsterdam for trusting me so much for this little sweetheart!!! Thanks again!!!:-)

МНОГО сме щастливи топло да приветстваме в София нашето ново женско коте Vogts Villa's Carlotta, която също взе участие на изложбите и дори беше номиринара единия ден!!! ОГРОМНИ благодарности на нейния развъдчик Gabrielle Amsterdam за огромното й доверие към мен да ми повери това малко съкровище!!! Благодаря отново!!!


15.04.2007

We are VERY happy to announce that at the Sofia Spring International FIFe Shows our Elly's mother - GIC NL* T'Annes Portobello Belle became European Champion - EC and also BOX during the first day!!! Congratulations to her owners - family Hennie & Gerlof Gerlofsma, and, of course, to her breeders - Anne Weijman & Marcel Lamers!!!:)
Congratulations also for the excellent results of IC Bergansius Rameses, JW, who became both days BIS and of BG* Bijou-Becky Truened, who got her first CACs and became BOX the second day!!!
Of course, we are also proud of our GIC DE* Hoejmarken's Skjalm, JW, who was nominated both days and got 2 more CACEs and of NL* Eleonora van de Grieghof, who got her first CAC, got a nomination as well, but ... stayed at home the second day, because she didn't like being judged as an adult;-)

МНОГО сме щастливи да обявим, че на Софийските пролетни международни ФИФе изложби майката на нашата Ели - GIC NL* T'Annes Portobello Belle стана Европейски шампион - ЕС, а също и ВОХ през първия ден!!! Поздравления за нейните собственици - семейство Хени и Герлоф Герлофсма и, разбира се, на нейните развъдчици - Анне Вийман & Марсел Ламерс!!!:)
Поздравления също и за отличните постижения на IC Bergansius Rameses, JW, който и двата дена стана BIS и на BG* Bijou-Becky Truened, която получи първите си САС и станаВОХ на втория ден!!!
Разбира се, горди сме и от резултатите на нашия GIC DE* Hoejmarken's Skjalm, JW, който беше номиниран и двата дена и взе поредните си 2 САСЕ и на NL* Eleonora van de Grieghof, която получи първия си САС, беше също номинирана, но ... си остана вкъщи втория ден, понеже се оказа, че не харесва да бъде оценявана като възрастна;-)


05.02.2007

We are VERY happy to announce GIC DE* Hoejmarken's Skjalm's, JW 19-th place among the 20 best show adult NFO cats in FIFe for 2006 at the Skogkatt-of-the-year annual competition!!! Thanks and congratulations to his breeder Katja Schmatz as well!!!:)
But we are even MORE happy to announce IC Bergansius Rameses's, JW FIRST place (together with 4 more JW-males) in the same competition for 2006, but among kittens!!! Many thanks and congratullations to his breeder Judith Zuurveld as well - he really deserves this top place!!! Thanks again, Judith!!!:-)

МНОГО сме щастливи да обявим 19-тото място сред 20-те най-добри изложбени възрастни норвежки горски котки на ФИФе за 2006 г. на GIC DE* Hoejmarken's Skjalm's, JW в ежегодното състезание Skogkatt-of-the-year - Норвежка горска на годината!!! Благодарности и поздравления и за неговия развъдчик, Katja Schmatz!!!:)
Но ние сме дори ОЩЕ ПО-щастливи да обявим ПЪРВОТО място на IC Bergansius Rameses's, JW (заедно с още 4 други JW-мъжки) в същото състезание за 2006 г., но сред котетата!!! Много благодарности и поздравления и за неговия развъдчик, Judith Zuurveld - той наистина заслужава челното си класиране и признание!!! Отново благодаря, Judith!!!:-)


02.02.2007

The FIRST GIC DE* Hoejmarken's Skjalm's, JW BABIES were born by his Serbian love IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus on 02.02.2007 - 1 black mackarel boy and 3 torties - all with white!!! You can see them on our Kittens page! Congratulations and well done to the Gallinagos cattery for their first NFO babies!!!

ПЪРВИТЕ БЕБЕТА от GIC DE* Hoejmarken's Skjalm, JW се родиха на 02.02.2007 г. от неговата сръбска любов IC Mangå Jordbaer Felis Jubatus - 1 черно тигрово мъжко и 3 костенуркови женски - всичките с бяло!!! Можете да ги видите на страницата ни за Котета! Честито и браво на Развъдник Gallinagos, за които това е първо котило норвежки горски!!!


30.01.2007

Our so sweet boy CH Bergansius Rameses, JW became FIFe Internationl Champion on the show on 27.01.2007 in Budapest and started his way to the next title on the next day! He was also nominated both days! Congratulations!!!

Нашият голям сладур CH Bergansius Rameses, JW стана ФИФе Международен шампион (ІС) на изложбата на 27.01.2007 г. в Будапеща и започна пътя си към следващата титла на другия ден! Той беше също така и номиниран и двата дена! Поздравления!!!


For more old news, please, clik here!

back