This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котило D

обратно
Нашето Котило D - първото от изцяло BG*-родители - се появи на този свят - с изненадата от 5 котенца за първо котило на женската!!!:-)
         
IC BG* Bijou-Becky Truened
NFO f 23
 
CH BG* Barny Norsk Bijou
NFO n 23 (09)
Котило D - 11.07.2007

1 ден
всичките котенца са 'заскрежени' (ефекта 'frosting'), но...цветовете все пак са определими:-)

4 седмици

6 дни

BG* Duke Ellington Norsk Bijou
черно тигрово таби с бяло

мъжко NFO n 09 23 продадено на Станимира Костадинова от София

4 седмици

6 дни

BG* Dominique Norsk Bijou
черно точково таби с бяло

мъжко NFO n 09 24 продадено на Мария Георгиева от Пловдив

4 седмици

6 дни

BG* Diamond Shine Norsk Bijou
червено

мъжко NFO d остава в развъдника

4 weeks

6 дни

BG* Duchess of Roses Norsk Bijou
черна костенуркова

женско NFO f продадено на Развъдник "Walaskjalf", NL

4 седмици

6 дни

BG* Daisy Diva Norsk Bijou
черно костенурково таби с бяло

женско NFO f 09 23 остава в развъдника

 

Резултати от изложби

Дата

Място, Държава

Съдия от ФИФе

Оценки

Котило
17.11.2007 София,
             България
Мария Рихова, Чехия Ex.1, nom
18.11.2007 Кристиина Рауцио, Финландия Ex.1, nom
29.03.2008 София,
             България
Франсоаз Милсент, Франция Ex.1, BIS
30.03.2008 Лоредана Фанели, Италия Ex.1, BIS

 

обратно