This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котило H

обратно
Нашето "Бяло" Котило H е факт! Мама Беки роди едва 2 котета от татко Рамзес - 2 красиви бели момчета, които обаче се отличават с огромните си размери - още с раждането си се очертават като слончета!!!:-) Това котило ни носи огромна радост!:-)
         
IC BG* Bijou Becky Truened
NFO f 23
 
EC NL* Bergansius Rameses,JW
NFO w 63
Котило H - 25.09.2009

любимата поза по време на бременността;-)

възраст 1 ден


1 седмица

2 седмици

3,5 месеца


17 дни           4 дни

BG* Hakon Hemus Norsk Bijou
бяло

мъжко NFO w продаден на Юлиана Василева, Пловдив

3,5 месеца


17 дни           4 дни

BG* Hercules Hilton Norsk Bijou
бяло с различни очи

мъжко NFO w 63 продаден на Валентина Стоянова и Младен Благоев, София

 

обратно