This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котило J

обратно
Нашето Котило J е вече тук - тове е първото ни котило от СЕДЕМ котета !!! Мама Frida NORSK BIJOU даде живот на 5 женски котета и на 2 мъжки от татко Bergansius Rameses - на 18-ти юни 2010 г.!:) Това котило също е трето поколение Norsk Bijou, живее със семейството на Кристина и Денис заедно с Фрида, която е при условията на съсобственост с нас !!!:-)
         
BG* Frida Norsk Bijou
NFO n 09 23
 
EC NL* Bergansius Rameses, JW
NFO w 63
Котило J - 18.06.2010


на 1 ден

1 ден

BG* Junior Ramzes Norsk Bijou
бяло

мъжко NFO w продадено на Кевин Батъп-Браян, Букурещ, Нова Зеландия

1 ден

BG* Junior Cassanova Norsk Bijou
черно мраморно таби

мъжко NFO n 22 продадено на Петя Стоянова, София

1 ден

BG* Jennifer Lo Norsk Bijou
бяло

женско NFO w продадено на Миряна Раева, Стара Загора

1 ден

BG* Jenna Norsk Bijou
бяло

женско NFO w живее при Бог от 22.06.2010 г.

1 ден

BG* Jessica Norsk Bijou
синя костенуркова

женско NFO g остава при Кристина Белчева и Денис, София

1 ден

BG* Julianna Norsk Bijou
черна костенуркова с таби

женско NFO f 23 продадено на Цветан Минчев, София

1 ден

BG* Juliette Norsk Bijou
черна костенуркова с таби

женско NFO f 23 продадено на Ружа Андреева, София

 

обратно