This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котило K

обратно
Нашето Котило K се появи успешно на бял свят! Мама Daisy роди 2 мъжки и 1 женско котета от Татко Rammy на 23 май 2011 г.!:) Това котило е трето поколение Norsk Bijou и ние сме много щастливи с него!!! :-)
         
CH BG* Daisy Diva Norsk Bijou
NFO f 09 23
 
EC NL* Bergansius Rameses, JW
NFO w 63
Котило K - 23.05.2011

на 1 ден


на 1 седмица

на 1 седмица

BG* Keizer Kaloyan Norsk Bijou
черно мраморно таби с бяло

мъжко NFO n 09 22 остава в развъдника

на 1 седмица

BG* Kalofer Krum Norsk Bijou
черно тигрово таби с бяло

мъжко NFO n 09 23 продадено на Роза Стефанова, София

на 1 седмица

BG* Kamelia Carra Mia Norsk Bijou
червено таби

женско NFO d 23 продадено на Мугур Догариу, Букурещ, Румъния

 

Резултати от изложби

Дата

Място, Държава

Съдия от ФИФе

Оценки

Котило
01.10.2011 Букурещ,
             Румъния
Хенри Хорнел, Норвегия Ex.1, nom
02.10.2011 Борис Лупан, Латвия Ex.1, nom

 

BG* Kamelia Carra Mia Norsk Bijou
Резултати от изложби

Дата

Място, Държава

Съдия от ФИФе

Оценки

Котило
01.10.2011 Букурещ,
             Румъния
Хенри Хорнел, Норвегия Ex.1, BIV
02.10.2011 Борис Лупан, Латвия Ex.1, BIV

 

обратно