This site will look much better in a browser that supportsweb standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Развъдник "Norsk Bijou"

Котило L

обратно
Нашето Котило L бе планирано отдавна и най-сетне вече е тук! Мама Becky роди 3 мъжки и 1 женско котета от Татко Casanova на 29 юни 2012 г.!:) Много сме щастливи с него!!! :-)
         
GIC BG* Bijou-Becky Truened
NFO f 23
 
IC BG* Casanova Norsk Bijou
NFO n 09 22
Котило L - 29.06.2012

на 1 ден

на 1 седмица

на 5 дена

BG* Lover Casanova Norsk Bijou
черно тигрово таби биколор

мъжко NFO n 03 23 продадено на Cindy Luyten - развъдник "Thorgunna", Белгия

на 5 дена

BG* Lyu-Lin Boy Norsk Bijou
черно точково таби с бяло

мъжко NFO n 09 24 продадено чрез Gabrielle Amsterdam в Нидерландия

на 5 дена

BG* Leo Lumic Shine Norsk Bijou
червено тигрово таби с бяло

мъжко NFO d 09 23 продадено на Cristina Maria Ana, Букурещ, Румъния

на 5 дена

BG* Lina-Lyu Diva Norsk Bijou
черно костенурково точково таби с бяло

женско NFO f 09 24 продадено на Mugur Dogariu, Букурещ, Румъния

обратно